Onorarii

Cabinetul nostru vă va comunica onorariul înaintea începerii consultației juridice potrivit Legii numarul 51/1995.

La determinarea onorariilor vom avea în vedere urmatoarele aspecte:

  • timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activitățiisolicitate de clientul nostru;
  • natura, noutatea și dificultatea cazului;
  • importanța intereselor în cauză;
  • împrejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client împiedică acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane;
  • conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
  • situația financiară a dumneavoastră, în calitate de client;
  • avantajele și rezultatele obținute, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;
  • constrangerile de timp în care suntem obligați de împrejurările cauzei să acționăm pentru aasigura servicii legale performante.
Onorarii AvocatPrahova.ro