Dreptul procesual civil

Cereri și acțiuni pe care le pot formula parțile din proces sau alte persoane ce pot lua parte la judecată:

 • 1.Acțiuni și cereri în cadrul executării silite
 • 2.Cereri depuse în căile de atac:
  • apel
  • recurs
  • contestație în anulare
  • revizuirea și suspendarea hotărârilor
 • 3.Proceduri diverse:
  • ordonanța președințială
  • acțiune posesorie
  • acțiune în constatare
  • plangere contravențională
  • diverse alte actiuni

Solicită consultanță gratuită