Dreptul civil

În materia obligațiilor civile acordăm consultanță juridică în următoarele direcții:

 • răspundere civilă delictuală
 • răspundere civilă contractuală
 • rezoluțiune contracte
 • reziliere contracte
 • acțiuni de regres
 • acțiune oblică
 • alte cereri

În materia drepturilor reale activitatea noastră de îndrumare se referă la acțiuni privind:

 • revendicare
 • grănițuire
 • îngrădire
 • servitute

În domeniul ce ocrotește persoana fizică ne implicăm în diferite cereri precum:

 • declararea dispariției
 • declararea morții prezumate
 • înregistrarea tardivă a nașterii
 • alte cereri

Susținem toate acțiunile din dreptul succesoral. Ca exemple, menționăm:

 • petiție de ereditate
 • anulare certificate de moștenitor
 • separarea patrimoniilor

Solicită consultanță gratuită